Produkter vi använder

Vi använder oss av produkter som är miljövänliga och skonsamma för dig.

De produkter vi gillar att använda oss av är för närvarande Pallmann produkter.

Dessa produkter har inga som helst lösningsmedel, och luktar därav inte lika starkt som andra produkter.